نیروی کار ماهر نیاز امروز جامعه است
2014-05-08

تجلیل از پژوهشگران برتر؛

در همایش ملی پژوهش‌های مهارت ‌محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از ۲۴ نخبه مهارتی تجلیل شد

به گفته علی‌حسین شهریور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برگزیدگان از بین ۱۸۳ پژوهشگر خارج و داخل سازمانی در ۹ رشته انتخاب شده‌اند.

وی افزود: ۲۳۲ اثر به دبیرخانه همایش ملی پژوهش‌های مهارت‌محور ارسال شد.